+359 /877/ 35 30 35; +359 /893/ 35 30 35


Покупка на недвижим имот в България

 

Покупката на недвижим имот в България представлява  последотвателен процес свързан с подготовка, закупуване и последващ етап. След като клиентът избере своето жилище следва то да бъде резервирано. Резервацията представлява заплащането на определена сума обикновенно в размер на 1000 до 2000 евро от купувача на продавача. 

След резервирането на имота продавача следва да подготви определени изискуеми от закона документи. Същотото важи и за купувача. Посредникът / агент, юрист, трето лице/ е длъжен да провери дали имота има тежести и ако това е така в какъв срок могат да бъдат изчистени. Относно сложността на подготовката на всички документи двете страни подписват предварителен договор, в който договор се посочват всички важни реквизити относно продажбата както и неустоиките,които страните са длъжни да заплатят ако договора се развали по нечия вина. 

След като всички страни са готови документално в посочения за това срок следва да се пристъпи към нотариално производство. Нотариусът преглежда всички документи преди подписването на нотариалния акт. Тук следва да се отбележат два момента- Нотариусът може сам да подготви проекта за нот акт или отделен юрист / адвокат/, за което се дължи отделна такса от нотариалните. Относно таксите и данъци моля да прочетете повече тук.

След подписването на нотариалниа акт и при условие,че няма налице вписване на ипотека следва имотът да бъде регистриран от новия собственик в общинатата. 

Заедно с регистрацията в общината е хубаво да се стартира и процедурата по смяна партидите за ток и вода. 

Описаната по-горе процедура представлява хипотеза на закупуване на имот при условие,че няма вече учредена ипотека и също купувача няма да учредява такава. 

Ако върху имотът,който ще бъде закупен ще се учреди ипотека, то процедурата по закупуването се различава в няколко момента. Първо и най-важно и когато искатеи да закупите имот и да учредите ипотека върху него, то е важно да имате вече удобрение от банката,че ще получите определената и искана от вас сума. Също така в предварителния договор трябва да се добави и това,че върху имотът ще се учреди ипотека и че средствата за закупуването му ще дойдат от банка. 

След подписването на нотариалния акт следва вписването на ипотеката,като за тази процедура има допълнително вадене на документи, вече на новия собственик и допълнителни такси. Относно таксите прочетете повече тук.