+359 /877/ 35 30 35; +359 /893/ 35 30 35

Услугите,които  BG Home  предлагат

Ние сме на пазара вече повече от 10 години осигурявайки на нашите клиенти сигурност, професионализъм и отговор на всички техни нужди. За целта ние се развиваме постоянно следвайки динамичността на пазара и нуждите на клиентите.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Всичко за недвижимите имоти, което  интересува купувача-

 

–          Консултация относно законите свързани с покупко-                        продажбата на недвижим имот

–          Консултация относно визовия режим и пребиваването на            чужденци на територията  на страната

–          Консултация относно процеса след придобиване на                          недвижим имот

–          Консултация относно цените и пазара на имоти в даден                район по крайбрежието 

–          Изготвяне и проверка на предварителни договори и нотариални актове

–          Съдействие за проверката и подписване на договор с поддържащите фирми

–          Съдействие за закупуването на автомобил

–          Застраховане на недвижимо и движимо имущество

–          Помощ относно откриването и ползването и закриването на банкови сметки в Търговски Банки               на територията на страната

–          Съдействие относно подбирането на обзавеждане, дизайн, монтаж

–          Съдействие за свързване на телевизия и интернет в съответно жилище

–          Реновация на недвижим имот

–          Почистване и пране

–          Пакет плащане на разходи по имот

–          Съдействие за покупка на имот от публична продан

–          Представителство пред Частни и Публични съдебни изпълнители

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Всичко за недвижимите имоти, което  интересува продавача-

 

–          Съдействие относно продажбата на имот

–          Изготвяне на всички необходими документи  за                                продажбата изискуеми от закона от страна на                                      продавача

–          Съдействие при продажбата на недвижими имоти                            обременени с ипотека

–          Осъществяване на диалог между продавача и банките,                  представителство пред банките

–          Представителство на продавача пред Частни и Публични съдебни изпълнители

–          Представителство на продавача пред общинска администрация местни данъци и такси,                                 роразпределителни дружества

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 

Всичко необходимо на клиента за сигурността на имота:

 

–          Застраховане на недвижимо и движимо имущество

–          Консултация относно настъпили застрахователни събития

–          Съдействие за изплащане на обезщетения вследствие                             настъпили застрахователни събития

–          Помощ относно откриването и ползването и закриването на            банкови сметки в Търговски Банки   на територията на                          страната

–          Съдействие за свързване със СОТ

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Всичко необходимо на клиента относно ремонт или обзавеждане на имот:

 

–          Съдействие за избор на мебели

–          Съдействие за дизайн на апаратемнт или къща

–          Съдействие за монтаж на мебели и инсталации

–          Извършване на ремонт по избор и желание на клиента

–          Освежаване на имот