+359 /877/ 35 30 35; +359 /878/ 72 80 85

„Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“

By in Uncategorized with 0 Comments

Считано от 18.01.2021 г. „БГ Хоум ИЮ“ ЕООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-24813-C01 по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Наименование на проекта: „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ Срок за изпълнение: 3 месеца Проектът се финансира от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионална развитие. Одобреният бюджет на проекта възлиза на 3 507.62 лева, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 100%. Съответно, размерът на европейското съфинансиране на проекта възлиза на 2 981.48 лева, а на националното съфинансиране – 526.14 лева. Проектното предложение е насочено към постигане на средната цел: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. Очакваните резултати от изпълнението на проекта включват: Постигане на положителен ефект по отношение на „БГ Хоум ИЮ“ ЕООД за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. Начало на проекта (дата на стартиране): 18.01.2021 г. Край на проекта: (дата на приключване): 18.04.2021 г.

Считано от 18.01.2021 г. „БГ Хоум ИЮ“ ЕООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-24813-C01 по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

 

Наименование на проекта: „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“

 

Срок за изпълнение: 3 месеца

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионална развитие. Одобреният бюджет на проекта възлиза на 3 507.62 лева, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 100%. Съответно, размерът на европейското съфинансиране на проекта възлиза на 2 981.48 лева, а на националното съфинансиране – 526.14 лева.

 

Проектното предложение е насочено към постигане на средната цел: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

 

Очакваните резултати от изпълнението на проекта включват: Постигане на положителен ефект по отношение на „БГ Хоум ИЮ“ ЕООД за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

 

Начало на проекта (дата на стартиране): 18.01.2021 г.

 

Край на проекта: (дата на приключване): 18.04.2021 г.

Share This