+359 /877/ 35 30 35; +359 /896/ 597 868

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowia jest przeznaczone dla osób, które są cudzoziemcami, bez względu na narodowość i okres pobytu krótko lub długoterminowy w Republice Bułgarii lub podczas tranzytu przez terytorium kraju.

Ubezpieczenie jest w pełni zgodne z prawem i przepisami  w kraju:

– Obejmuje obszar Republiki Bułgarii

-Kwota ubezpieczenia wynosi 60 000 Leva /30 000 EUR/

 

Wymagane dokumenty:

– kopia paszportu lub dowodu osobistego

Ubezpieczenie wydawane jest na okres od trzech dni do jednego roku, w zależności od długości pobytu i należy pamiętać  że:

– Cudzoziemcy przebywający w Bułgarii  krótkoterminowo lub tranzytem  do 90 dni

– Cudzoziemcy którzy przebywają długoterminowo w Republice Bułgarii do 1 roku

 

KOSZT OPIEKI MEDYCZNEJ

Koszt doraźnej pomocy lekarskiej, farmaceutycznej, chirurgicznej i szpitalnej w wyniku wypadku lub ostrej choroby obejmuje wszystkie niezbędne koszty związane z wypadkiem lub nagłym zachorowaniem ubezpieczonego i jest zwolniony z opłat do wysokości limitu określonego w polisie.

Obejmuje:

– Koszty leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego

– Koszty opieki stomatologicznej w nagłych wypadkach

– Śmierci z powodu wypadku i koszt transportu

Zgodnie z nowym prawem osoby ubezpieczone mają prawo tylko do korzystania z prywatnego ubezpieczenia jak i wolny wybór lekarzy i szpitali w Republice Bułgarii.

 

WYPŁATY UBEZPIECZENIA:

Kwota odszkodowania podlega refundacji  w 100% kwoty rzeczywistej, poniesionej i wykazanej w kosztach lecz nie może przekroczyć limitu w polisie ubezpieczeniowej /bez WAT/

– Zdarzeniu  objętym  ubezpieczeniem , ubezpieczony musi zgłosić  pod nr telefonu SOS 0700 111 50 lub placówka medyczna, która zapewnia pomoc medyczną, musi w ciągu 24 godzin  powiadomić  o tym ubezpieczyciela

– Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia jest wypłacane w ciągu 15 dni po złożeniu wszystkich niezbędnych dokumentów związanych ze sprawą , wysokością kosztów leczenia lub hospitalizacji w cenach danego zakladu.