+359 /877/ 35 30 35; +359 /896/ 597 868

 Zakup  nieruchomości w Bułgarii nigdy nie był łatwiejszy niż obecnie.

Informacje ogólne.

Prawo  bułgarskie pozwala obcokrajowcom, którzy są obywatelami UE na zakup nieruchomości w kraju ale z pewnymi uwarunkowaniami.  Nabywca powinien posiadać w kraju UE miejsce stałego pobytu a nieruchomość nabyta w Bułgarii powinna być jego drugim domem . Przy spełnieniu tych kryteriów obywatel  UE może nabyć w Republice Bułgarii dom z ziemią lub mieszkanie i przypisany do niego grunt bez problemu.

Dla cudzoziemców,  którzy nie są z obywatelami UE nadal istnieją ograniczenia zakupu ziemi. Chcąc kupić ziemię , muszą utworzyć spółkę akcyjną a  następnie przenieść własność nieruchomości do utworzonej spółki. W przypadku założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, prawo wymaga prowadzenia pełnej księgowości oraz podporządkowania się stosownym  przepisom podatkowym w tym zakresie.

Jak kupić nieruchomość w Bułgarii

– Należy na naszej stronie z ofertami znależć  odpowiednią nieruchomość  i powiadomić nas /my sprawdzimy dostępność oraz wszystko co dot. tej nieruchomości/

– Należy uzgodnić datę przybycia celem oglądnięcia jej i my pomożemy zorganizować przyjazd i pobyt na ten czas w Bułgarii oraz obsługę dot. sprawy

– Podczas tego przyjazdu, postaramy się pokazać najlepsze oferty i odpowiedzieć na wszystkie zadane pytania. Po dokonaniu wyboru, zaczyna się proces  zakupu, i tak:

1/ Wybrana nieruchomość musi być zastrzeżona i wycofana z rynku. W tym momencie, kupujący zostawia depozyt w wys. 1000 – 2000 EUR co niniejszym potwierdza rezerwację.

2/ Podpisanie umowy przedwstępnej z właścicielem nieruchomości lub jego pełnomocnikiem. Umowa zawiera warunki zakupu nieruchomości, cenę, wyposażenie, stan wykończenia, sposób dokonywania płatności.

3/ Sporządzenie aktu notarialnego /identycznie jak w krajach UE/ , który uważany jest jako dokument prawny potwierdzający prawo własności do nieruchomości, jest sporządzany przez lokalnego notariusza w obecności kupującego i sprzedającego  lub ich pełnomocników.  Koszt  opłaty notarialnych ponosi kupujący.

4/ Notariusz poświadcza akt zakupu i rejestruje go w Agencji rejestru /księgi wieczyste/.Po zarejestrowaniu, kupujący otrzymuje akt notarialny 

PODATEK ROCZNY  OD NIERUCHOMOŚCI

Po zakupie nieruchomości w Bułgarii, jej właściciel zobowiązany jest uiszczać roczny podatek dla danej miejscowości.  Istnieją dwa podatki tj. od nieruchomości i za wywóz śmieci a  wysokość opłat ustanawiana  jest  przez gminę  rokrocznie . Należności te mają być uiszczone do końca marca.