+359 /877/ 35 30 35; +359 /893/ 35 30 35

Dla wielu z nas, robiąc bardzo ważny krok w życiu – kupując dom i wyposażenie, następnym krokiem który powinno się zrobić, jest ubezpieczenie mienia co łączy się z dodatkowymi inwestycjami.

Nie zawsze  jesteśmy w stanie chronić go dobrze. Środki ostrożności,które zazwyczaj wprowadzamy, metalowe drzwi, alarmy, kamery nie zawsze wystarczą aby uchronić nas przed niekorzystnymi zjawiskami. Dlatego ważne jest aby zastanowić się jak poprawić bezpieczeństwo takiej inwestycji kiedy wystąpi zdarzenie spowodowane przez użytkownika lub w wyniku zdarzeń, które prowadzą do uszkodzenia mienia.

Ubezpieczenie może być zawarte z podmiotami zarówno fizycznymi i prawnymi, a przedmiotem ochrony jest ich majątek ruchomy i nieruchomy. Ubezpieczenie ważne jest przez rok.

PRZEDMIOTEM UBEZPIECZENIA SĄ:

Nieruchomości: budynek lub część  budynku przeznaczonego do zamieszkania, mieszkania i domy zamieszkałe na stałe, studia, sklepy, biura, garaże, magazyny, oraz pomieszczenia nie przeznaczone do zamieszkania, wille, inne budynki, anteny satelitarne, instalacje solarne, płoty, ogrodzenia itp.

Ruchomości: AGD i wyposażenie domu, meble, rzeczy osobiste i inne przedmioty używane w gospodarstwie domowym, sprzęt audiowizualny i elektroniczny, dzieła sztuki o wysokiej wartości artystycznej, dokumenty osobiste, gotówka i inne.

RODZAJE UBEZPIECZEŃ

Ubezpieczenie „nieruchomości”  występuje w dwóch pakietach o zróżnicowanym zakresie, „Komfort” i „Prestige”. To daje możliwość [i] wyboru ochrony swojego mienia i dobytku.

Pakiet  „Komfort” zabezpiecza ryzyko od:

– Ognia, uderzenie pioruna, wybuchu, awarii  samolotu, burzy, deszczu, gradu, ciężaru śniegu lub lodu, naturalnej powodzi, pokrywa uprzątnięcie terenu, transport i zabezpieczenia.

– Czynów osób trzecich, awarii systemów i  przyczyn złej instalacji, montażu, stłuczonych szyb

– Włamania, kradzieży za pomocą urządzeń technicznych, rozboju, uszkodzenia podczas transportu i przeprowadzki

– Odpowiedzialności cywilnej:  wobec osób trzecich /w tym szkody wyrządzone osobom trzecim w wyniku pożaru lub powodzi/ którą ubezpieczony zobowiązany jest  naprawić.

Pakiet „Prestige” zabezpiecza ryzyko od:

– Ognia, uderzenia pioruna, wybuchu, awarii  samolotu, burzy, deszczu, gradu, ciężaru śniegu lub lodu, naturalnej powodzi, pokrywa uprzątnięcie terenu, transport i zabezpieczenia

– Czynów osób trzecich, awarii systemów i przyczyn złej instalacji, montażu, stłuczonych szyb

– Włamania, kradzieży za pomocą urządzeń technicznych, rozboju, uszkodzenia podczas transportu i przeprowadzki

– Odpowiedzialności  cywilnej: wobec  osób trzecich / w tym szkody wyrządzone osobom trzecim w wyniku pożaru lub powodzi /którą ubezpieczony zobowiązany jest naprawić

– Osuwiska warstwy ziemi, trzęsień ziemi, potrącenia przez samochód, uderzenie pioruna

– Wynajem mieszkań zastępczych, hoteli, bramy i ogrodzenia, wymiany zamków zewnętrznych w przypadku kradzieży

– Uszkodzenia sprzętu w sytuacjach awaryjnych /wyłączenie zasilania mającego wpływ na urządzenia chłodnicze/, uszkodzenie  szyb i  ceramicznych blatów kuchennych, kanalizacji

NIEZBĘDNYM DOKUMENTEM DLA CELÓW UBEZPIECZENIOWYCH „NIERUCHOMOŚCI” JEST KOPIA AKTU NOTARIALNEGO

ROZCZENIA Z TYTUŁU UBEZPIECZENIE I ODSZKODOWANIA:

W przypadku zdarzenia ubezpieczeniowego, w celu uzyskania sprawiedliwego odszkodowania, ubezpieczony musi  ściśle spełnić  wymogi  zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia „własności” a mianowicie:

– Niezwłocznie powiadomić ubezpieczyciela ale nie póżniej niż w terminie siedmiu  dni , po otrzymaniu wiadomości o wypadku,  odpowiednie władze jeśli to konieczne

– W przypadku kradzieży lub włamania – ubezpieczony niezwłocznie /w ciągu 24 godz./ musi powiadomić ubezpieczyciela oraz właściwe organa /policja, straż pożarna, itp./ o zdarzeniu oraz przedstawić odpowiednie dokumenty potwierdzające zdarzenie

– Pomóc ubezpieczycielowi w dokonaniu kontroli i opisie uszkodzenia nieruchomości

W przypadku zdarzenia ubezpieczeniowego oraz szkody powstałej w tym samym dniu należy zadzwonić na nr tel. SOS – 0700 111 50, czynnego całą dobę

– powiadomić o wypadku ubezpieczeniowym by móc wnieść roszczenie  o odszkodowanie

– postępować zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi wszczęcia ważnych kroków które należy podjąć

Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia równe kosztowi domniemanej  lub rzeczywistej straty i  /lub/ szkody od  daty zdarzenia ubezpieczeniowego, w zależności od miejsca,  które umowa ubezpieczenia obejmuje, jest realizowane  w terminie 15 dni od otrzymania wszystkich wymaganych dokumentów. Jeśli ubezpieczenie jest wystawione w walucie obcej, odszkodowanie jest wypłacane w Lewach wg stawki krajowej obowiązującej w BNB w dniu wypłaty.

ZALETY: bardzo uproszczone procedury ubezpieczeń majątkowych.

– Równocześnie  z wnioskiem następuje inwentaryzacja i ocena ubezpieczonego mienia

– Następuje automatyczne włączenie ubezpieczenia na nowo nabytą  własność  bez dodatkowych opłat

– Istnieje możliwość automatycznego odnowienia polisy

– Istnieje możliwość  wykupienia ubezpieczenia przez  instytucje kredytowe lub banki

– Istnieje możliwość  kompleksowego ubezpieczenia w takim rodzaju ryzyka, które nie jest objęte innymi ubezpieczeniami.